Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2014

12:00

November 08 2014

22:37
22:12
I wszyscy powtarzają: 'Takie jest życie', i nikt nie pamięta, że życie jest takie, jakie sami zbudujemy.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted frompiksele piksele viazabka zabka
22:10
5929 f239
Reposted fromaknatazs aknatazs viazabka zabka
22:09
4640 350e 500
Reposted fromkobiety kobiety viaEvilDeath EvilDeath

November 07 2014

21:49
My tańczymy oczami, my tańczymy wódką. Nie dożyjemy wiosny. My żyjemy krótko.
— Świetlicki
21:44
21:44

-Chciałem zrobić dla Ciebie coś miłego - odpowiada Russ. - Kupiłem Ci więc Twój własny kosmos.

— Matthew Quick "Niezbędnik obserwatorów gwiazd"
21:43
The older I grow, the more I listen to people who don’t talk much.
— Germain G. Glidden (via thesoutherly)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadifferent different
21:41

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

— true.
Reposted frompureevil pureevil viawisniowysad wisniowysad
21:40
#Fedorshmidt archive
facebook.com/fedorshmidtphoto
instagram.com/fshmidt
vk.com/fedor_shmidt
vimeo.com/fedorshmidt
#Fedorshmidt beginning
fedorshmidt.xxx
facebook.com/fedorshmidtphoto
instagram.com/fshmidt
vk.com/fedor_shmidt
vimeo.com/fedorshmidt

"Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na ciebie. Tylko dla mnie."


Karen Marie Moning
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry vianivea nivea
21:39
Mam usta spierzchnięte z niepocałowania Twoich. Kręcą się wokół nich już tylko papierosy. Chmura dymu przybiera kształt dworca.
Szklanka wina. Buch. Druga butelka.
Słowa plączą się pod nogami, białe wino zabarwione czerwienią. Usta pękają z niepocałowania Twoich.
— Szczegóły tęsknoty
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianivea nivea
21:39
1109 9a7c 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:38
7307 6f90
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:38
21:37
6866 651a
Reposted fromGhoulie Ghoulie viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:37
21:37
5714 cea6 500
oh zupo.
Reposted fromchcialambyc chcialambyc viaintimamente intimamente

November 02 2014

12:00

October 18 2014

16:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl